กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องแผ่นเรียบ ลูกฟูกลอนใหญ่ บานเกล็ด/กระเบื้องโค้ง กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดีย กระเบื้องคอนโดร ไม้ฝาโอฬาร บล็อกปูพื้นและถนน กระเบื้องสามลอน

  • ลูกฟูกลอนใหญ่ ลูกฟูกลอนใหญ่

เลือกแบบกระเบื้อง

  • ลูกฟูกลอนใหญ่

*สีจริงอาจแตกต่างจากรูปที่เห็นเนื่องจากการแสดงผลบนหน้าจอ  • แข็งแกร่ง...ดั่งขุนเขา

    อาคารขนาดใหญ่...สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยคำนึงถึงความมั่นคง ถาวร และพื้นที่ใช้งานเป็นสำคัญ

    กระเบื้องลอนใหญ่ ตราลูกโลก ออกแบบโดยสอดประสานกับความจำเป็นของตัวอาคาร มีความคงทนเป็นพิเศษ มีขนาดของลอนโตลึกเท่ากันทั้งหกลอน มุงได้แนบสนิท ระบายน้ำได้สะดวก จึงคงความแข็งแกร่งยาวนาน…ดั่งขุนเขา