กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องแผ่นเรียบ ลูกฟูกลอนใหญ่ บานเกล็ด/กระเบื้องโค้ง กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดีย กระเบื้องคอนโดร ไม้ฝาโอฬาร บล็อกปูพื้นและถนน กระเบื้องสามลอน

  • กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องแผ่นเรีย		บ

เลือกแบบกระเบื้อง

  • กระเบื้องแผ่นเรีย		บ

*สีจริงอาจแตกต่างจากรูปที่เห็นเนื่องจากการแสดงผลบนหน้าจอ  • อีกหนึ่งทางเลือกของแผ่นเรียบ

    ตัวบ้าน…เป็นรากฐานของการออกแบบ ที่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น ทั้งเรื่องของการออกแบบ และติดตั้ง

    กระเบื้องแผ่นเรียบปลอดใยหิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกระเบื้องแผ่นเรียบ มีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีความยืดหยุ่น ไม่หดตัว และทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก เหมาะสำหรับใช้ติดตั้ง งานที่ต้องการความยืดหยุ่น และทนทานต่อการใช้งาน