กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องแผ่นเรียบ ลูกฟูกลอนใหญ่ บานเกล็ด/กระเบื้องโค้ง กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดีย กระเบื้องคอนโดร ไม้ฝาโอฬาร บล็อกปูพื้นและถนน กระเบื้องสามลอน

 • กระเบื้องลอนเล็ก สีแดงรุ่งอรุณ
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีหมากแดง
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีเหลืองกาญจนา
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีเขียวไพรสน
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีเขียววาสนา
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีเขียวหยก
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีเขียวรุ่งมณี
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีน้ำตาลลูกสน
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีน้ำเงิน
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีคราม
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีฟ้าเลิศนภา
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีเขียวรุ่งเรือง
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีฟ้าสดใส
 • กระเบื้องลอนเล็ก สีปูนธรรมชาติ

เลือกแบบกระเบื้อง

 • สีแดงรุ่งอรุณ
 • สีหมากแดง
 • สีเหลืองกาญจนา
 • สีเขียวไพรสน
 • สีเขียววาสนา
 • สีเขียวหยก
 • สีเขียวรุ่งมณี
 • สีน้ำตาลลูกสน
 • สีน้ำเงิน
 • สีคราม
 • สีฟ้าเลิศนภา
 • สีเขียวรุ่งเรือง
 • สีฟ้าสดใส
 • สีปูนธรรมชาติ

*สีจริงอาจแตกต่างจากรูปที่เห็นเนื่องจากการแสดงผลบนหน้าจอ • ยืดหยัด…ท้ากาลเวลา

  บ้านสไตล์ไทย…ความงดงาม ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์กระเบื้องมุงหลังคา

  กระเบื้องลอนเล็ก มีรูปลอนเล็กตื้นเท่ากันทั้ง 7 ลอนในแผ่นเดียว เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน และเคลือบสีกระเบื้องด้วยกระบวนการพิเศษถึง 3 ชั้น จึงทำให้กระเบื้องคงความสวยงามยืนหยัดท้ากาลเวลาไปอีกนาน...