กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องแผ่นเรียบ ลูกฟูกลอนใหญ่ บานเกล็ด/กระเบื้องโค้ง กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดีย กระเบื้องคอนโดร ไม้ฝาโอฬาร บล็อกปูพื้นและถนน กระเบื้องสามลอน

 • กระเบื้องลอนคู่ สีแดงรุ่งอรุณ
 • กระเบื้องลอนคู่ สีหมากแดง
 • กระเบื้องลอนคู่ สีเหลืองกาญจนา
 • กระเบื้องลอนคู่ สีเขียวไพรสน
 • กระเบื้องลอนคู่ สีเขียววาสนา
 • กระเบื้องลอนคู่ สีเขียวหยก
 • กระเบื้องลอนคู่ สีเขียวรุ่งมณี
 • กระเบื้องลอนคู่ สีน้ำเงิน
 • กระเบื้องลอนคู่ สีคราม
 • กระเบื้องลอนคู่ สีฟ้าเลิศนภา
 • กระเบื้องลอนคู่ สีเขียวรุ่งเรือง
 • กระเบื้องลอนคู่ สีฟ้าสดใส
 • กระเบื้องลอนคู่ สีประกายนาคราช
 • กระเบื้องลอนคู่ สีประกายสมุทร
 • กระเบื้องลอนคู่ สีประกายทอง
 • กระเบื้องลอนคู่ สีปูนธรรมชาติ
 • กระเบื้องลอนคู่ ครอบกระเบื้องลอนคู่
 • กระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้งลอนคู่
 • กระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้งลอนคู่ 2
 • กระเบื้องลอนคู่ สีน้ำตาลลูกสน

เลือกแบบกระเบื้อง

 • สีแดงรุ่งอรุณ
 • สีหมากแดง
 • สีเหลืองกาญจนา
 • สีเขียวไพรสน
 • สีเขียววาสนา
 • สีเขียวหยก
 • สีเขียวรุ่งมณี
 • สีน้ำเงิน
 • สีคราม
 • สีฟ้าเลิศนภา
 • สีเขียวรุ่งเรือง
 • สีฟ้าสดใส
 • สีประกายนาคราช
 • สีประกายสมุทร
 • สีประกายทอง
 • สีปูนธรรมชาติ
 • ครอบกระเบื้องลอนคู่
 • ครอบสันโค้งลอนคู่
 • ครอบสันโค้งลอนคู่ 2
 • สีน้ำตาลลูกสน

*สีจริงอาจแตกต่างจากรูปที่เห็นเนื่องจากการแสดงผลบนหน้าจอ • ยืดหยัด…ท้ากาลเวลา

  บ้านสไตล์ไทย…ความงดงาม ที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องลอนเล็ก มีรูปลอนเล็กตื้นเท่ากันทั้ง 7 ลอนในแผ่นเดียว เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน และเคลือบสีกระเบื้องด้วยกระบวนการพิเศษถึง 3 ชั้น จึงทำให้กระเบื้องคงความสวยงามยืนหยัดท้ากาลเวลาไปอีกนาน...
 • สวยทนทาน...นานเท่านาน

  บ้าน...จุดเริ่มต้นของความสุข ความอบอุ่นในครอบครัวที่เราจะต้องพักอาศัย ไปเป็นเวลานาน กระเบื้องลอนคู่ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความหมายของบ้าน เพราะมีท้องลอนลึก และกว้าง ทำให้ระบายน้ำได้สะดวก พรอ้มสันของลอนที่มั่นคงทั้งสองลอนในแผ่นเดียว จึงแข็งแรงทนทาน นอกจากจากนี้ยังมีการเคลือบสีกระเบื้องพิเศษถึง 3 ชั้น ทำให้สีกระเบื้องสวย ทน ตลอดอายุการใช้งาน