จากจุดเริ่มต้นของความคิด หลังคาต้องแข็งแรง

หลังคา เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ คุ้มครองบ้านจากดินฟ้าอากาศที่มีการ แปรปรวนตลอดเวลา หลังคาจึงต้องมีความแข็งแกร่งทนทานเป็นพิเศษ เพ

บ้าน

จากจุดเริ่มต้นของความคิด หลังคาต้องแข็งแรง

หลังคา เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ คุ้มครองบ้านจากดินฟ้าอากาศที่มีการ แปรปรวนตลอดเวลา หลังคาจึงต้องมีความแข็งแกร่งทนทานเป็นพิเศษ เพื่อการใช้งาน ที่ยาวนาน

หลังคา
กระเบื้องลอนคู่ บล็อกปูพื้นและถนน ไม้ฝาโอฬาร กระเบื้องคอนโดร กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดีย บานเกล็ด/กระเบื้องโค้ง ลูกฟูกลอนใหญ่ กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องสามลอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกข์ชาวบ้าน เสียงจากประชาชนวอนรัฐบาลทบทวนอีกครั้ง

ทุกข์ชาวบ้าน เสียงจากประชาชนวอนรัฐบาลทบทวนอีกครั้ง

ทุกข์ชาวบ้าน เสียงจากประชาชนวอนรัฐบาลทบทวนอีกครั้ง

Read More..
ไคร์โซไทล์ คืออะไร

ไคร์โซไทล์ คืออะไร

ไคร์โซไทล์ คืออะไร

Read More..
ยกเลิกแร่ใยหินส่อแววแท้ง

ยกเลิกแร่ใยหินส่อแววแท้ง จักรมณฑ์'ยันกระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้อยู่ไม่เกิดปัญหา

ยกเลิกแร่ใยหินส่อแววแท้ง จักรมณฑ์'ยันกระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้อยู่ไม่เกิดปัญหา

Read More..

ภาพยนตร์โฆษณา


เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อ "กระเบื้องตราลูกโลก" มาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ โดยตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้ผลิตสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิดสู่ตลาดวัสดุก่อ สร้าง อาทิ เช่น กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต ไม้ฝา กระเบื้องแผ่นเรียบ และ อิฐบล็อกปูพื้นถนน นอกจากนี้ ในการดำเนินการของบริษัทยังได้พิถีพิถันในเรื่องของ คุณภาพสินค้า และบริการ การ คิดค้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และ ผู้บริภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลการติดต่อ

0-2318-9818-20
0-2318-9818-9